Fotografies obres local c/ Sant Josep, 54-56 - CALELLA

Fotografies obres local c/ Sant Josep, 54-56 - CALELLA

Aquestes són les fotografies (la major part cedides desinterassadament pel benvolgut soci Sr. Josep Coll al qual li estem molt agraïts) que mostren el procés i, per tant, el canvi que es va anar produint durant les obres de construcció del nou local del carrer de Sant Josep, 54-56. Aquestes obres varen començar a mitjans de gener i varen finalitzar a finals del passat mes de juliol tal i com estava previst.