Circular Socis - Febrer 2016

Circular Socis - Febrer 2016

A cotinuació podeu veure la circular del present més de febrer amb totes les activitats previstes.