Circular Socis - Febrer 2016

imatge de secretaria

Circular Socis - Febrer 2016

A cotinuació podeu veure la circular del present més de febrer amb totes les activitats previstes.