BANYOLES (excursió de la recollida) dia 24 d'abril 2016