ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA (10 de juny del 2018)

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA (10 de juny del 2018)

El passat diumenge dia 10 de juny va tenir lloc, tal i com es va comunicar en la última circular a tots els socis i sòcies, l'Assemblea General Ordinària Aquesta té lloc, cada any, durant el mes de juny. És una de les dues assembleas anuals que celebrem però, aquesta, és la més important pel seu contingut doncs és on s'informa de la gestió econòmica i social de l'exercici anterior. També, en aquest cas, hi va haver-hi la substitució d'un vocal de la Junta doncs en Joaquim Vergés que ja portava molts anys a la Junta Rectora, ha decidit no continuar. En el seu lloc hi va entrar en Quirze Estragué. Ambós varen esser molt aplaudits per l'assemblea la qual va acceptar, per unanimitat, aquest canvi. El president va agraïr, en nom de tota la junta, els serveis prestats pel soci sortint, que ha format part de la junta durant més de 25 anys, i també, per la seva incorporació, al soci entrant.