Assemblea General Extraordinària - 11 de desembre del 2016

Assemblea General Extraordinària - 11 de desembre del 2016

Tal i com es va anunciar en les circulars de novembre i desembre d'anguay, el passat dia 11 es va celebrar l'Assemblea General Extraordinària on hi havia, com tema principal de l'ordre del dia el canvi de president de la nostra entitat pel fet de què, el Sr. Joaquim Rey i Llobet, deixava el càrrec després de haver complert amb el seu compromís de ser president de la Cooperativa durant 5 anys i haver manifestat el seu dret de no continuar. La Junta Rectora va presentar per a substituir-lo al Sr. Josep Gibert i Gurri sense que hi hagués cap altre soci/sòcia que s'hagués presentat. L'Assemblea va aprovar, per unanimat de tots els socis presents en el acte. També es va acceptar, per unaniminat, l'accés al càrrec de secretari (que deixava vacant el Sr. Gibert) del Sr. Joan Pagès i Dausà que, per tant, entrà a formar part de la Junta Rectora amb la citada responsabilitat. 

No cal dir que la Junta Rectora, tots els demés socis presents i creiem que també la gran majoria dels no presents varen estar d'acord en què, el Sr. Rey, ha sigut un molt bon president i se li varen agrair, com correspon fer en aquests casos, els serveis prestats.

A continuació es poden veure varies instantànies de l'assemblea (la mesa amb la Junta Rectora), d'una part dels socis i sòcies assitents a l'acte així d'un moment emotiu amb l'abraçada dels dos presidents (el sortint i el entrant) així com un de simpàtic amb el guanyador de la panera de Nadal (el Sr. Massó).