Assemblea Extraordinària del 13 de desembre del 2015

Assemblea Extraordinària del 13 de desembre del 2015

El passat diumenge dia 13 de desembre del 2015 va tenir lloc l'Assemblea Extraordinària que, com cada any, se celebra per a aquestes dates. Les fotografies mostren la mesa presidencial amb els 8 membres de la Junta Gestora actual, una altra fotografia que mostra una part dels socis assistents i una tercera de la sòcia (Sra. Ferranda Senli) que va guanyar la panera de Nadal en el sorteig que es va realitzar al final de la sessió. La assistència a aquesta reunió va ésser prou satisfactòria (en total 77 socis/sòcies) i va durar una hora i 25 minuts acompliment amb el deure d'informar als socis de tots els temes previstos en el Ordre del Dia, els que es varen incorporar, segons la petició del President i també els temes que els socis i sòcies varen preguntar en el torn obert de paraula.